Vuoden 2016 aikana aloitettuja projekteja

Käytännön toimien ja tapahtumien ohella keskityimme vuoden 2016 aikana voimakkaasti tulevaisuuden suunnitteluun. Suomen Jousimetsästäjäin Liitto tarkasteli uuden hallituksen voimin perusteellisesti toimintatapojaan ja suoritti uudelleenarvioinnin ja tulevaisuuteen keskittyvän suunnittelun kyetäkseen palvelemaan muuttuvan toimintaympäristön ja harrastajien tarpeita. Tässä muutamia nostoja koskien suurempia uusia linjauksiamme:

1.Huomiota ja resursseja kohdistetaan aikaisempaa huomattavasti enemmän liiton edunvalvontatehtäviin ja niiden kautta tapahtuvan kokonaisvaltaisen vaikuttamisen puoleen. Suomalaisen metsästyskulttuurin valmistaminen tulevaan sorkkaeläinten jousimetsästykseen ja siihen soveltuvien toimintatapojen tukeminen on edellytys koko sorkkaeläinten jousimetsästyksen menestykselle.

2.Uutena peruslinjauksena päätettiin lisäksi keskittää aikaisempaa runsaasti enemmän huomiota paikallisseurojen toiminnan avustamiseen ja kehittämiseen, ja sitä kautta terveeseen ja aktiiviseen jäsenseuraverkostoon.

3.Liiton tiedotusstrategiaa tarkasteltiin kriittisesti vuoden 2016 loppupuolella ja sen uudistaminen aloitettiin poimimalla ongelmakohtia ja kontaktoimalla viestinnän saralla toimivia oppilaitoksia ja esitettiin aiheena opiskelijaryhmälle jolta toivomme saavamme uusia ajatuksia ja työkaluja toimivaan viestintään – sekä jäsenistön suuntaan että ulkopuolisille. Projekti käynnistyi vuoden 2017 toisella viikolla oppilaitoksessa ja valmistuu alkukeväästä.

4.Liiton viestintästrategian valmistuttua sekä verkkosivut että muut mediat saatetaan ajan tasalle voidaksemme välittää tietoa ja palvellaksemme harrastajia paremmin.

5.Liiton kaikkien toimintojen mahdollisimman tehokas digitalisointi ja virtaviivaistaminen otettiin työn alle ja käytännön uudistukset toteutetaan samaan aikaan viestintään liittyvien uudistusten kanssa.

6.Liiton koulutustarjonta tarkasteltiin uudelleen sekä nykykysyntää että tulevaa kysyntää arvioiden – ja päätettiin rakentaa uusi koulutuskonsepti palvelemaan tulevan lakimuutoksen mukanaan tuomaa kysyntää jousimetsästystä koskien. Uudelle koulutuskonseptille asetettiin seuraavia kriteereitä:

•Koulutuksen on oltava skaalautuva

•Koulutuksen on valmistettava ja annettava perustiedot jo olemassa oleville metsästäjille

•Koulutuksen on oltava yhteneväinen ja täytettävä laatukriteerit joka tilaisuudessa

•Koulutuksessa on kyettävä käyttämään myös ulkopuolisia tahoja apuna

Koulutusprojektin yhtenä merkittävimmistä apuresursseista päädyttiin pitämään Suomen Metsästäjäliiton piiriverkostoa omien jäsenseurojemme lisäksi. Materiaali saatiin koostettua ja kuvittajalle 2016 lopussa, materiaali valmistuu maaliskuun 2017 loppuun mennessä. Koulutusprojektin myötä tavoitteena on kyetä tarjoamaan jousimetsästysaiheista koulutusta vuosittain sadoille aikaisempaa useammille asiasta kiinnostuneille.

Projektit jatkuvat ja valmistuvat vuoden 2017 aikana ja uudet tulevat tilalle. Mikäli olet innokas osallistumaan ja kehittämään toimintaa harrastuksemme ja elämäntapamme hyväksi, otamme apukäsiä ja –päitä mielellämme mukaan!

Kommentointi on suljettu

Metsästä jousella - metsästät luonnon ehdoilla