Julkaistu

Päivitetty missio + kuvakilpailu

Suomalaisen metsästyskulttuurin juuret ovat kaukana historiassa – ajassa ennen nykyistä yhteiskuntajärjestystä ja vaihtotaloutta. Sen muistaminen ja vaaliminen on itseisarvoisesti tärkeä osa suomalaista eränkäyntiperinnettä ja sen erityispiirteitä.
Kuitenkin myös se muovautuu ja monimuotoistuu, ja uusien painopisteiden myötä mukautuu vastaamaan ajanhetkellään ajankohtaisiin tarpeisiin.

Suomen Jousimetsästäjäin Liiton hallitus päätti helmikuussa pitämässään kokouksessa kirkastaa ja korostaa toimintaansa liittyviä arvoja ja tarkoitusperiä päivittämällä missiotaan. Suomen Jousimetsästäjän liitto otti uudistuneen toimintansa päätavoitteeksi keskittyä tukemaan erityisesti aktiivista, ympäristötietoista ja valikoivaa – mielekästä ja kestävää metsästyskulttuuria.

Esille nostettavia arvoja yllämainitun metsästyskulttuurin näkökulmasta ovat:

• Tietoisuus ympäröivästä luonnosta ja riistaeläimestä
• Tietoisuus hyvinvoivan riistakannan tarpeista ja sen rakenteesta
• Metsästäjän valmistautuneisuus ja kunnioitus riistaeläintä kohtaan
• Riistan ja kokemusten laadun arvostaminen määrän sijaan

Näiden teemojen esille nostamiseksi ja vaalimiseksi järjestämme metsästysaiheisen kuvakilpailun 14.4-15.6. väliselle ajalle. Kuvakilpailun kuvien arvosteluissa painotamme kuvissa seuraavia teemoja (teemat voivat tulla esiin moninaisin tavoin):

Riistaeläimen arvostus
Ympäristötietoisuus
Metsästäjä osana luontoa

Kolme parasta kuvaa palkitsemme Uittokaluston tarjoamin tavarapalkinnoin:

Beman ICS Hunter Patriot 6kpl nuolia (spine 340)
SHE outdoor – jousilaukku
SPOT-HOGG Premier – nuolihylly

Kilpailuun osallistuvat kuvat pyydämme toimittamaan sähköpostitse osoitteseen info@jousimetsastys.fi otsikolla ”Kuvakilpailu 01/2017”. Pidätämme oikeuden käyttää kilpailuun osallistuneita kuvia myöhemmin julkaisuissamme.