Julkaistu

SJML julkaisi ensimmäisen verkkokurssinsa

Suomen jousimetsästäjäin liiton (SJML) yksi keskeisimmistä tehtävistä on jakaa jousimetsästystä koskevaa tietoutta, kouluttaa aiheesta kiinnostuneita harrastajia ja varmistaa tiedonsaanti myös metsästysseuroille, riistanhoitoyhdistyksille ja muille toimijoille.

”Jousimetsästys: lainsäädäntö, varusteet ja käytäntö” -kurssin avulla pyrimme antamaan välttämättömät perustiedot jousella metsästyksestä etenkin metsästysseurojen aktiiveille.

Kurssi löytyy täältä.


 

Aloitimme koulutustarjontamme yhtenäistämisen ja suunnitelmallisen kehittämisen vuoden 2016 kesällä ja saimme vuoden 2017 alkupuolella valmiiksi Jousimetsästyksen perusteet -koulutuspaketin yhdessä Suomen Metsästäjäliiton kanssa. Järjestetyillä, tavoitteen mukaan säännöllisillä peruskursseilla olemme tarjonneet ensikäden tietoa uusille harrastajille tai harrastuksen aloittamista suunnitteleville.

Vuoden 2017 syksyllä lähdimme skaalaamaan koulutustarjontaamme yhteistyössä Suomen riistakeskuksen kanssa, tarkoituksenamme tuottaa sähköisiä kurssisisältöjä. Yhteishankkeessa tuotettavien verkkokurssiemme ensisijainen kohdeyleisö ovat erityisesti metsästysseurat ja niissä toimivat metsästäjät. Sähköinen oppimisympäristömme on nyt otettu käyttöön ja ensimmäinen verkkokurssi saatavilla.

Seuraavissa kurssimoduleissa tullaan käsittelemään jousella metsästyksen vaikutusta metsästyksen järjestämiseen, vierasjahteihin liittyviä kysymyksiä sekä haastavien alueiden hyödyntämistä jousella metsästäen.

Tulevien kurssimodulien sisältöä kerätään loppuvuoden aikana mm. metsästysseuroille kohdennetuilla kyselyillä. Tarkoituksemme on koostaa ensimmäisen ”jousipeurasyksyn” aikana kertyneitä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä – ja niitäkin hyödyntäen tarjota apua seuroille, jotka haluavat saada uusia ajatuksia kehittäessään metsästyksensä koordinointia tulevaisuudessa. Aikataulu näiden kurssimodulien valmistumiseen on kevät 2018.