Kirjoitettu

Liitolle uusi messuvastaava

Hallitus on nimennyt Arto Kangasmäen liiton uudeksi messuvastaavaksi. Tahdomme kiittää pestin aikaisempaa haltijaa, Marko Peltoniemeä, hyvin hoidetusta urakasta ja toivottaa onnea Artolle uudessa tehtävässään.