Koulutustoiminta

Yksi SJML:n toiminnan tärkeimpiä osa-alueita on koulutus. Järjestämme erimuotoisia ja -sisältöisiä kursseja lähtien lyhyistä tietoiskuista käytettäväksi vaikkapa metsästysseuran tai riistanhoitoyhdistyksen kokouksen yhteyteen, jatkuen IBEP-kurssin muodossa ja päättyen aina muutaman päivän leirimuotoiseen kurssiin. Lisäksi olemme järjestäneet tilauksesta erilaisia teemakursseja, mm. jousen tekniikasta ja säätämisestä.

Pyrimme myös koulutusalueella toimimaan enenevässä määrin Metsästäjäin Keskusjärjestön kanssa yhteistyössä niin, että toimintamme täydentävät toisiaan.

Tulevat kurssit löytyvät aina liiton tapahtumakalenterista.

Metsästä jousella - metsästät luonnon ehdoilla