Julkaistu

Tanska sallii suurten hirvieläinten metsästämisen jousella

Tanskassa astuu syyskuun 2018 alusta voimaan lakimuutos, joka sallii maan suurimpien hirvieläinten eli saksanhirven, japaninpeuran ja kuusipeuran metsästämisen jousella. Tähän asti tanskalaiset ovat voineet metsästää hirvieläimistä vain pienintä, metsäkaurista.

Dennis Havsager, Tanskan jousimetsästäjäin liiton puheenjohtaja, totesi haastattelussamme: ”Olemme vuosien työn jälkeen onnistuneet palauttamaan suuret hirvieläimet sallituksi riistaksi jouselle. Prosessi on ollut mielenkiintoinen ja johtanut meidät läheiseen yhteistyöhön Tanskan metsästäjäjärjestön kanssa, johon kuuluu 100.000 jäsentä.”

Tanskan historiasta löytyy kolmenkymmenen vuoden mittainen ajanjakso, jolloin jousella sai metsästää isoakin riistaa, mutta kun metsästyslainsäädäntö yhtenäistettiin vuonna 1998, jousella metsästystä rajoitettiin. Terve muistutus siitä, että kaikki muutokset eivät aina vie harrastuksen kannalta positiiviseen suuntaan.

Tämän vuoden syyskuun 1. päivänä voimaan tulevassa muutoksessa Tanska asettaa mainittujen suurten hirvieläinten metsästykseen käytetylle jousivälineistölle seuraavia vaatimuksia: nuolen kineettisen energian (E0) tulee olla vähintään 80 joulea, nuolen painon vähintään 33 grammaa (noin 510 grainia) ja kiinteän, vähintään kolmiteräisen metsästyskärjen halkaisijan vähintään 25 mm.

Pienemmän riistan osalta välinevaatimukset ovat erilaiset. Metsäkauriille vaaditaan kineettisen energian (E0) osalta 40 joulea, 25 gramman nuoli, jossa vähintään 25 mm kiinteä, vähintään kolmiteräinen metsästyskärki — paitsi jos haluaa käyttää mekaanisia kärkiä, jolloin E0-vaatimus on 70 joulea, 20 gramman nuoli sekä vähintään 22 mm halkaisijaltaan oleva ja vähintään kaksi terää sisältävä leikkaava metsästyskärki. Pienemmälle riistalle on 40 joulen kineettisen energian vaatimus.

Aiemmin käytössä ollut ampumakoe koskee tietenkin myös suurten hirvieläinten metsästystä jousella. Kokeessa viisi kuudesta nuolesta pitää pystyä ampumaan metsäkauriin vitaaleille. Ampumamatkat ovat tuntemattomia, vaihdellen 5-25 metrin välillä. Koe tulee suorittaa metsästyslaillisella jousella.

Dennis Havsagerin käsitys on, että Suomessa metsästystutkinnon suorittanut, riistanhoitomaksun maksanut ja ampumakokeen läpäissyt jousimetsästäjä voi halutessaan osallistua Tanskassa isompien hirvieläinten jahtiin. Kunhan on hankkinut itselleen paikallisen metsästyskortin.

Lisätietoja saa mm. Tanskan jousimetsästäjäin liiton verkkosivulta.