Julkaistu

Jousimetsästyksen seurantahankkeen alustavia löydöksiä

Vuonna 2019 loppupuolella aloitettu jousimetsästyksen seurantahanke lähestyy kaikilta osin loppuaan sorkkakauden päättyessä 15.2.2023. Hankkeessa on kerätty saalistilannetietoja, ampuma-asetyyppitietoja, videomateriaalia ja verinäytteitä metsästystapojen analysoimiseksi ja metsästyskiväärillä ja metsästysjousella tapahtuvien saalistilanteiden vertailemiseksi. Hankkeen tavoitteena on luoda parempaa ymmärrystä metsästysjousen ja metsästyskiväärin eroihin ja yhtäläisyyksiin käyttötarkoitukseltaan, teholtaan ja eettisen riistatilanteen näkökulmasta.

Saalistietoa saatiin kerättyä yli sadasta kiväärillä tapahtuneesta metsästystilanteesta ja noin 130 jousella tapahtuneesta valkohäntäpeuran metsästystilanteesta. Saalistilannetiedon keräämiseen osallistui yhteensä noin sata vapaaehtoista metsästäjää.

Hankkeen tulosten lopullisesta analyysista vastaa ELL Mikaela Sauvala ja lopulliseen artikkelijulkaisuun osallistuvat muut toimijat.

Hankkeen alustavista löydöksistä on laadittu myös vuoden 2023 riistapäivillä Jyväskylässä esillä ollut juliste, joka listaa hankkeen tähänastisista, tarkastelluista tuloksista löydettyjä havaintoja. Yhteenvetoa alustavista löydöksistä löydät oheisesta posterista.

In English

The Finnish bowhunting research, which started in late 2019, will come to an end at the end of the deer season on 15 February 2023. The project has collected hunting data, firearm type data, video footage and blood samples to analyse and compare hunting methods and hunting situations with hunting rifles and hunting bows. The project aims to create a better understanding of the differences and similarities between the hunting bow and the hunting rifle in terms of usage, effectiveness and ethical hunting behaviour.

Harvest data was collected from over 100 hunting situations with rifles and approximately 130 hunting situations with bows for white-tailed deer. In total, about 100 volunteer hunters participated in the collection of the hunting data.

Veterinary Mikaela Sauvala will be responsible for the final analysis of the project results and with other actors will contribute to the final publication of the article.

The preliminary findings of the project have also been presented in a form of a printed poster at the 2023 wildlife seminar in Jyväskylä, Finland. Click here for the poster summarizing the preliminary findings.