Julkaistu

Edistystä Unkarin metsästyssäädöksissä

Unkarin hallitus on ilmoittanut merkittävistä muutoksista metsästysmääräyksiinsä. Muutokset tuovat mukanaan uuden aikakauden jousimetsästykselle ja luovat innostavia mahdollisuuksia nuorille.

Muutosten voimaantulopäivä on ollut 13. kesäkuuta 2023, ja ne korostavat sitoutumista perinteisten käytäntöjen vaalimiseen samalla kun kannustetaan teknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseen metsästyksen erityistilanteissa ja tietyillä alueilla.

Uuden lainsäädännön puitteissa 16 vuotta täyttäneet nuoret voivat nyt osallistua metsästystoimintaan Unkarissa, edellyttäen että he täyttävät tarvittavat edellytykset. Näihin kuuluu perinteisen metsästäjätutkinnon suorittaminen ja erikoistumisesta kiinnostuneille, kuten jousimetsästys tai haukkametsästys, lisäksi kyseiseen metsästystapaan liittyvän erikoistutkinnon suorittaminen.

Uusien määräysten ehkä mielenkiintoisin osa on suurriistan metsästystä koskeva säännös. Nuoret metsästäjät voivat metsästää suurta riistaa vain jousella, ja vain jos metsästäjä on läpäissyt onnistuneesti jousimetsästäjätutkinnon. Lisäksi nuoren jousimetsästäjän mukana on oltava metsästäjä, joka on suorittanut sertifioidun jousimetsästäjätutkinnon vähintään viisi vuotta sitten, jotta turvallisuus ja asiantuntemus metsällä voidaan varmistaa.

Pienriistan metsästyksessä määräykset sallivat haulikoiden ja .22 kaliiperin kiväärien käytön, mutta vain kun nuori metsästäjä on kokeneen oppaan seurassa. Lisäksi asianmukaisen koulutuksen saaneet nuoret metsästäjät saavat nyt osallistua haukkametsästykseen, mikä laajentaa heidän saatavilla olevien metsästysmuotojen valikoimaa.

Teknologian hyödyntämiseksi ja metsästystoimintojen tehostamiseksi lämpökiikareiden käyttö tulee myös sallituksi valtion hyväksynnän mukaisesti. Käytöstä tulee säänneltyä ja se on rajoitettu tiettyihin alueisiin, joissa tällaiselle on erityistä tarvetta.

Unkarin hallitus odottaa näiden uudistettujen määräysten elvyttävän osallistumista metsästykseen ja innostavan uutta sukupolvea osallistumaan metsästysperinteiden säilyttämiseen turvallisessa, valvotussa ja eettisessä ympäristössä. Tämä lähestymistapa korostaa Unkarin sitoutumista perinteen ja teknologian tasapainottamiseen ja varmistaa metsästysperinteiden säilymisen ja kestävyyden tuleville sukupolville.

Teksti: ​​​​​​Juha Kylmä
Kuva: Bence Nagy