Jousimetsästys: lainsäädäntö, varusteet ja käytäntö

Lähdemateriaali:
Juha Kylmä: Jousimetsästys – johdatus nykyaikaisen jousimetsästyksen perusteisiin