Jousimetsästyksen perusteet

Suomen Jousimetsästäjäin liitto ja Suomen Metsästäjäliitto järjestävät yhteistyössä Metsästäjäliiton piirien, riistanhoitoyhdistysten ja jäsenseurojen kanssa Jousimetsästyksen perusteet -koulutuksia, jotka tarjoavat koulutuksiin osallistuville tärkeimpiä perustietoja harrastuksen aloittamista, kalustoa ja käytännön jousimetsästystä ajatellen.

Koulutus sisältää perustietoa jousimetsästyksestä siitä kiinnostuneille ja sen aloittamista harkitseville metsästäjille. Koulutus soveltuu myös juuri jousimetsästyksen aloittaneille.
Teoriaosio on laadittu mukaillen Juha Kylmän ”Jousimetsästys – johdatus nykyaikaisen jousimetsästyksen perusteisiin” – kirjan ensimmäistä osiota, ja sen aikana käydään läpi jousimetsästykseen liittyvät perusseikat, kuten lainsäädäntöä, turvallisuustekijät sekä jousiaseeseen kohdistuvat vaatimukset. Lisäksi tutustutaan eri jousityyppeihin ja niiden erityispiirteisiin ja niihin liittyviin varusteisiin. Koulutus sisältää myös tietoa riistatilanteen rakentamisesta jousella metsästettäessä, sen läpiviemisestä ja sen jälkeen tapahtuvista asioista. Kurssilla käydään läpi lyhyesti myös erilaisia jousimetsästystaktiikoita ja niissä huomioitavia asioita.

Koulutukseen sisältyy mahdollisuuksien mukaan aina teoriaosion lisäksi myös ammuntatekniikan perusteita, jonka kohdalla osallistujilla on mahdollista päästä kokeilemaan metsästyksessä käytettäviä jousia ja tutustumaan niiden varusteisiin.

Koulutukset on tarkoitettu järjestettäväksi paikallisen toimijan (SML:n piiri, RHY tai yksittäinen suurempi seura tai seurat yhdessä) toimesta. Mikäli kiinnostuksesi heräsi, ota yhteyttä joko paikalliseen toimijaasi ja tiedustele seuraavan kurssin aikataulua tai ota yhteyttä Suomen jousimetsästäjäin liittoon osoitteessa info@jousimetsastys.fi ja tiedustele seuraavasta järjestettävästä kurssista alueellasi.

Koulutettavat saavat teoriaosion ja ampumatekniikan perusopetuksen lisäksi itselleen kurssivihkosen, joka pitää sisällään kirjallisena kurssilla läpikäydyt aihealueet ja muistiinpanoille varatun osion.

Kouluttajien ja koulutuksen järjestäjien sivu.

Lisätiedot ja muut kysymykset:

info@jousimetsastys.fi

Antti Saarenmaa
045 696 3171