Minkälaisen laukaisulaitteen valitsisin? | Välineistä ja tekniikasta | SJML keskustelufoorumi

Avatar

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Minkälaisen laukaisulaitteen valitsisin?
sp_BlogLink Read the original blog post
No permission to create posts
13.3.2022
08:09
Avatar
Ari Kontiainen
Ylläpitäjä
Forum Posts: 1078
Member Since:
14.2.2006
sp_UserOfflineSmall Offline


Nykyaikaista taljajousta käyttävälle jousimetsästäjälle laukaisulaite on jo tuttu vekotin. Laukaisulaitteiden kirjo on kuitenkin moninainen, ja varsinkin aloittelija törmää usein valinnan vaikeuteen. Tässä siksi tietoisku erityyppisten laukaisulaitteiden ominaisuuksista ja muutamia perusteita erityyppisten laukaisulaitteiden valintaan.
Laukaisulaitetyypit ja niiden käyttötavat


Laukaisulaitetyypit jaetaan tässä artikkelissa karkeasti neljään osa-alueeseen: liipaisinlaitteisiin, peukalolaitteisiin, hinge-laitteisiin ja resistance-laitteisiin. Karkeampi jako laukaisulaitteissa voisi olla myös liipaisinlaitteet ja back tension-laitteet eli ”bäkkärit”, mutta eri laukaisumekanismit ansaitsevat hieman huomiota, jolloin kämmenessä pidettävät laitteet on mielestäni perusteltua eritellä toimintamekanisminsa mukaisesti.


Jotta laukaisulaitevaihtoehtojen määrä ei liikaa hämmentäisi ampujan mieltä, voidaan todeta niiden käyttötavoissa olevan lähtökohtaisesti aina sama tavoite – mahdollistaa ergonominen, puhdas ammuntasuoritus ja näin haluttaessa myös helpottaa rauhallisen, mahdollisesti tiedostamattoman laukaisun suorittamista.


Liipaisinlaitteet


Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi Scott Rhino XT, Trufire Edge Buckle, Spott Hogg Wiseguy ja Truball Fang.


Liipaisinlaitteet ovat todennäköisesti yleisimmin käytetty laukaisulaitetyyppi. Hihnalla ranteen ympäri kellon tapaan kietaistava laite ja yleensä etusormella operoitava liipaisin luovat melko luonnollisen tuntuman ampumiseen, erityisesti muilla aseilla aikaisemmin ampuneille. Liipaisinlaitteen jännelooppia varten tarkoitetut leuat tai koukku aukeavat liipaisinta puristettaessa ja nuoli pääsee matkaan. Liipaisinlaitetta käytettäessä ei laitteesta tarvitse pitää kiinni pitääkseen sen käsissään, vaan laitteen rannehihna pitää huolen siitä ettei laukaisulaite lipeä käsistä.


Liipaisinlaitteen käyttötapa on valtaosalle täysin selkeä, ja eroavaisuuksia niillä ampumisessa on käyttäjästä toiseen lähinnä liipaisimen operoinnissa – osa ampujista puristaa rauhallisesti, osa läppäisee liipaisinta sormellaan kun ankkurointi ja tähtäys ovat kohdallaan. Mikäli tarvetta ja halua tiedostamattoman laukaisun opiskeluun ei ole, liipaisinlaitteen käyttötapaa ei liiemmin maksa vaivaa hioa. Mikäli rauhallista, puristavaa laukaisua kuitenkin haluaa hakea ja kehittää, on havaittu sen helpottuvan mitoittamalla laukaisulaitteen mitoitus lyhyeksi. Suositeltavaa on mitoittaa laite niin, että liipaisin siirtyy melko taakse, rystysestä seuraavaan etusormen niveleen. Tällöin kättä ja sormia on helpompi puristaa hitaasti nyrkkiin, ja liipaisimen sijaitessa etusormen taaemmassa nivelessä, laukauskin lähtee tunnottomammin.

Vahvuudet Heikkoudet
Yksinkertainen käyttää, myös sormikkailla Tiedostamaton laukaus haastavampi suorittaa
Myös edullisia vaihtoehtoja Käyttötapa yksipuolinen esimerkiksi peukalolaitteeseen verrattuna
Muilla aseille ampuneille liipaisin on luonnollisen tuntuinen tapa laukaista ase
Rannehihna pitää laitteen aina kiinni kädessä


Peukalolaitteet


”Peukkulaitteiden” kategoriaan osuvat esimerkiksi Carter Chocolate Addiction, Stanislawski PerfeX, Trufire Edge 4-finger.


Peukalolaitteet eroavat huomattavasti ulkomuodoltaan liipaisinlaitteista. Peukalolaite on, kuten hinge-laite tai resistance-laite muotoiltu ergonomisesti sormien varassa pidettäväksi, ja vaatii ampujaltaan jatkuvaa pitoa – vaikkakin osassa peukalolaitteistakin löytyy rannehihna. Peukalolaitteessa liipaisin eroaa usein liipaisinlaitteen vastaavasta, peukalolaitteen liipaisimen ollessa usein suuri ja pyöreähkö, otepinnaltaan karhennettu ”rumpu”. Peukalolaitteen liipaisin on, nimensä mukaisesti asetettu niin, että ampujan pidellessä laukaisulaitetta kädessään, liipaisin asettuu peukaloa vasten.


Peukalolaite on loppujen lopuksi hyvinkin monipuolinen laukaisulaite, ja sillä voidaan ampua useilla tyyleillä eri asioita painottaen. Suositeltavaa peukalolaitteella ampujalle on opetella tyyli jossa laitteella ammutaan ilman tietoista peukalolla ”näppäämistä”, jolloin ampuja hakee laitteella rauhallista, tiedostamatonta laukaisua ja keskittyy suoritukseen, jossa nuoli lähtee kuin varkain. Vaihtoehtoja peukalolaitteen laukaisemisessa voidaan rajata muutamaan (huom. ei toisiaan poissulkevaan) variaatioon: laitteen kääntämiseen, selkävedon kiristämiseen tai rauhalliseen puristuksen lisäämiseen. Kaikissa vaihtoehdoissa laukaisulaite kiristyy kohti peukaloa kunnes laukaisuvastus ylittyy peukalon painaessa liipaisinta.


Esimerkki: Laukaisulaite säädetään niin, että perustilanteessa liipaisin tukeutuu peukaloon ja tähtäysvaiheessa laukaisuvastus ei ylity, mutta pikkurilliä ja nimetöntä koukistettaessa laitteen toinen pää kiristyy taaksepäin, jolloin laitteen leukojen tai koukun toimiessa saranana jänneloopin avulla peukaloliipaisin kiristyy kohti peukaloa.

Vahvuudet Heikkoudet
Monipuolinen käyttötavoiltaan Monipuolisuus voi tuoda aloittelevalle ampujalle liikaa muuttuvia tekijöitä
Rannehihnalla ja/tai leuoilla varustettuna pysyy hyvin joko käsissä tai valmiina jänteellä metsästystilanteessa Hintataso usein selkeästi liipaisinlaitteita korkeampi
Säädettävyys monesti suuri – sovitettavissa ampumatyyliin sopivasti


Hinge-laitteet


Tällaisia ovat mm. Truball HT ja Ultraview The Hinge 2.


Liipaisinlaitteita ja peukalolaitteita harvemmin tulee vastaan hinge-laite. Hinge-laitteen muotoilu vastaa usein melko lailla peukalolaitetta (ainakin etäältä), mutta erona peukalolaitteeseen sen laukaisumekanismi ei perustu erilliseen liipaisimeen, vaan itseasiassa koko laite on yhtä liipaisinta. Hinge-laitteen laukaiseminen tapahtuu kääntämällä laitetta, jolloin jossain vaiheessa virekynnet erkanevat, laukaisulaitteen koukku tai leuat aukeavat ja jännelooppi vapautuu.


Hinge-laitteen käyttötapa on peukalolaitetta pakotetumpi, mutta silti laukaisutavat ovat monipuolisia. Laitteen kääntäminen mahdollistuu käytännössä muutamalla tavalla, lisäämällä painetta pikkurillillä ja nimettömällä, kääntämällä kämmentä tai lisäämällä selkävetoa jolloin laitteen kulma muuttuu ja laukaus lähtee. Kuten lukija huomaa – peukalolaitteen ja hingelaitteen laukaisutavat voivat olla hyvin samankaltaiset, elleivät jopa samat, mikäli ampuja säätää laitteet oikein. Koska hinge-laitteiden laukaiseminen tapahtuu vain ja ainoastaan laitteen kääntyessä, ovat ne usein varustettu erillisellä varmistimella tai peukalolle tarkoitetulla tapilla, josta viritystilanteessa peukalolla kiinni pitämällä varmistetaan ettei laukaus lähde ennen kuin ankkurointi on saavutettu.

Vahvuudet Heikkoudet
Laukaisutyyli pakottaa keskittymään tähtäykseen Sopivan otteen löytäminen vaatii harjoitusta, sillä otteen “syvyys” vaikuttaa laitteen asentoon
Ei liikaa liikkuvia osia
Toimintatavaltaan kuin sekoitus peukalolaitetta ja resistance-laitetta


Resistance-laitteet


Kuten Carter Evolution ja Nock On Silverback Plus Tension release.


Viimeisimpänä muttei vähäisimpänä nostetaan esille resistance-laitteet. Kuten peukalolaitteesta ja hinge-laitteesta, ampuja pitelee resistance-laitteesta kiinni sormillaan ampuessaan. Laitteen käsistä lipeämisen estämiseksi ei ole useimmiten erillistä rannehihnaa. Resistance-laitteessa on sisäinen vastusjousi, jota säätämällä laitteen laukaisuvastus asetetaan vastaamaan hieman jousen pitelyvastusta vastaavaa painetta (Huom. kyseessä vastus joka tarvitaan pitämään jousta vireessä, eng. bow holding weight). Lisäksi resistance-laite on useimmiten varustettu varmistimella, jolla estetään laukaisu tahattomasti kesken virityksen, sillä taljajousen viritysvastus on huipussaan kesken virityssyklin.


Resistanssilaite pakottaa käyttötapaa vielä hinge-laitettakin enemmän, laukauksen lähtiessä ainoastaan kiristysvastusta lisäämällä. Tästä syystä resistanssilaite onkin loistava apuväline sekä tiedostamattoman laukauksen, ampuma-asennon ja jälkipidon kehittämiseen. Resistanssilaite viritetään varmistimesta painaen, ja ankkuroinnin jälkeen päästetään varovaisesti ote varmistimesta ja lähdetään hiljalleen lisäämään kiristystä selällä, tähtäämiseen keskittyen. Kiristyksen ansiosta laitteen laukaisuvastus jossain vaiheessa ylittyy ja nuoli pääsee matkaan, eikä ampujalla ole mahdollisuutta ennakoida tarkkaa laukauksen lähtöhetkeä.


Tavoitellun, rauhallisen laukaisusuorituksen lisäksi jokainen laukaisulaitetyyppi on laukaistavissa tarvittaessa myös nopeasti ns. ”manipuloimalla”. Laukaisulaitteen manipulointi voi kuulostaa erikoiselta, mutta on oiva kuvaamaan tapaa ampua, jossa laitetta käytetään tahallaan “kovaa” jotta laukaus lähtisi välittömästi. Liipaisinlaitteella ampumiseen, ja varsinkin liipaisimen ”näppäilyyn” tottunutta termi voi kummastuttaa, sillä valtaosa metsästystilanteissa tapahtuvista laukauksista ammutaan erittäin tietoisesti ja ilman kummempaa hifistelyjä ja selkävetoja, mutta ammunnan harjoittelussa ja erityisesti muissa laukaisulaitteissa asia valkenee helpommin.


Hinge-laitteen manipulointi tarkoittaa vain selkeää laitteen kääntämistä sivusuunnassa, ja resistanssilaitteen kohdalla nopeaa kiskaisua taaksepäin.

Vahvuudet Heikkoudet
Pakottaa ampujan jopa hinge-laitetta korostetummin keskittymään rauhalliseen tähtäykseen Sopivan vastustason löytäminen vaatii testailua ja harjoittelua
Oikean ampumaformin merkitys kasvaa, kouluttava vaikutus loistava Jokainen laukaus on tiedostamaton
Yksinkertainen käyttää
Jokainen laukaus on tiedostamaton


Laukaisulaitteet metsästyksessä


Laukaisulaitekirjoa tarkastellessaan uusi jousimetsästäjä pohtii varmasti myös parasta vaihtoehtoa metsälle.


Oli laukaisulaite mikä tahansa, ensisijaista on että sen käyttäminen on rutinoitunutta ja laukausten ampuminen ei saa vaatia erillistä ihmettelyä tai pohtimista. Riistalaukausta ammuttaessa metsästäjä on usein jo muutenkin kuormittunut ja jännittynyt, jolloin valittu laukaisulaite ei saa aiheuttaa ylimääräistä ongelmaa.


Tuttuuden lisäksi toinen huomioitava asia metsästykseen soveltuvan laukaisulaitteen valinnassa on sen kenttäkelpoisuus kaikissa muodoissaan. Passittelussa menee usein tunteja ennen tapahtumia, jolloin laite on hyvä saada joko roikkumaan valmiiksi jännelooppiin, livautettua taskuun tai pysymään ranteessa rannehihnalla. Laukaisulaitteen tiputtaminen kuuden metrin korkeudelta hankeen ei erityisesti paranna riistatilanteen onnistumista. Helppo käytettävyys parantaa mahdollisuuksia toimia myös hansikas kädessä, ja laitteen vaivaton uudelleen virittäminen on myös plussaa.


Muutamia erinomaisia videoklippejä eri laukaisulaitetyyppien käyttämisestä:


Teksti ja otsakekuva: Antti Saarenmaa
Tuotteiden kuvat valmistajien sivuilta.

Forum Timezone: Europe/Helsinki

Most Users Ever Online: 540

Currently Online:
19 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

heka: 1024

Arzaan: 933

Kiul: 854

Arto_Y: 741

Pikkuhannu: 621

timo levä: 580

Piedro: 573

Mika_R: 528

Antti Saarenmaa: 463

jonex: 379

Member Stats:

Guest Posters: 0

Members: 3313

Moderators: 0

Admins: 2

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 37

Topics: 4544

Posts: 27101

Newest Members:

Mika Jokinen72, Karri Ollila, Tapsa, kobbeuffe@live.com, oteklund84, KoMake, rv811, mooses, 2repx, Matikainen

Administrators: ylläpitäjä: 236, Ari Kontiainen: 1078