Metsästyseurat ja jousella metsästys

Metsästyslaki ja monet siihen liittyvät asetukset muuttuivat vuonna 2017 mahdollistaen hirveä pienempien sorkkaeläinten metsästämisen jousella. Muutos on metsästysseurakentässä merkittävä, kiinnostus jousella metsästykseen erittäin suuri ja ajantasaisen informaation välittämisen tarve aivan ilmeinen. Muutos tuntuu kaikkein eniten metsästysseuroissa, jotka organisoivat metsästyksen alueillaan, mutta ajantasaista informaatiota kaipaavat myös riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat ja yksittäiset metsästäjät.

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry on halunnut tarjota asiantuntemustaan tämän muutoksen tueksi ja on MMM:n rahoittamassa hankkeessa tuottanut maksuttomia sähköisiä opetusmateriaaleja metsästysseurojen ja muun metsästäjäkunnan käyttöön. Materiaali on tuotettu yhteystyössä Suomen riistakeskuksen, Suomen metsästäjäliiton sekä hankkeeseen osallistuneiden metsästysseurojen kanssa.

Free

Jousimetsästys: lainsäädäntö, varusteet ja käytäntö