Eettiset periaatteet

Jousimetsästyksen eettiset periaatteet

Valitessaan jousen ja nuolen metsästysaseekseen tekee jousimetsästäjä tietoisen päätöksen jättää käyttämättä nykyaikaisen metsästysteknologian tarjoamia etuja. Siksi jousimetsästäjän on kehitettävä taitoansa lähestyä riistaa paljon normaalia varoetäisyyttä lähemmäksi. Lisäksi on valittava, huollettava ja opittava käyttämään varusteita, joita metsästyskohteeksi valittu riista edellyttää.

JOUSIMETSÄSTYKSESSÄ ON SIIS VILPITTÖMÄSTI TOTEUTETTAVA SEURAAVIA EETTISIÄ PERIAATTEITA:

Metsästäköön jousimetsästäjä ainoastaan sellaisissa olosuhteissa ja sellaisilla menetelmillä, jotka sallivat riistalle normaalit fyysiset ja ympäristölliset mahdollisuudet.

Lisäksi:

  1. Jousimetsästäjä ampuu ainoastaan itselleen varmoilta etäisyyksiltä;
  2. Jousimetsästäjä käyttää ainoastaan sellaista jousta, joka voidaan käsin ja yhdellä liikkeellä jännittää ja pitää viritettynä, ja jota ei voida kantaa millään lailla viritettynä ja ladattuna;
  3. Jousimetsästäjä toimii aina paikallisten metsästyssäännösten mukaisesti ja varmistuu siitä, että hän on ennen metsästystä hankkinut tarvittavat viranomaisten luvat ja/tai valtuudet;
  4. Jousimetsästäjä ei metsästä fyysisesti veden, mudan tai lumen rajoittamaa riistaa (paitsi milloin tämä on riistan luonnollinen elinympäristö) eikä riistaa, joka on kiinni kytketty, uupunut, huumattu tai keinotekoisesti valaistu;
  5. Jousimetsästäjä ei metsästä riistaa, jonka kokoamiseen, ajamiseen, paikallistamiseen tai ohjaamiseen on käytetty moottoriajoneuvoa tai riista on näin pakotettu kokoon ja/tai kulkemaan haluttuun suuntaan lähelle metsästäjää;
  6. Jousimetsästäjä ei käytä nuolta, jonka kärki on varustettu räjähteellä tai käsitelty myrkyllä eikä myöskään käytä maalla elävien nisäkkäiden metsästykseen kärkeä, jonka väkäsmäinen muoto estää sen pois vetämisen. Sallittu kärki voidaan määritellä siten, että kärjen olkapää tai takalaita ei muodosta suhteessa nuolen varteen pienempää kuin 90 asteen kulmaa;
  7. Jousimetsästäjä ei käytä metsästyskärkeä tai nuolenvartta, joka on erityisesti suunniteltu aiheuttamaan suuremman vamman kuin minkä tavanomainen leikkaava kärki tai nuolenvarsi aiheuttaa.

    Lähde: WoBa, Suomentanut: Juha Kylmä