Kulukorvausohje

OHJE LIITON TOIMINNASTA AIHEUTUNEIDEN KULUJEN KORVAAMISESTA

Yleistä

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry (SJML) korvaa liiton varsinaisesta toiminnasta aiheutuneita kustannuksia. Korvausten hakeminen edellyttää aina liiton hallituksen päätöstä. Korvaukset ovat verottomia, jos ne perustuvat joko todellisiin kuluihin tai Verohallinnon vuosittaiseen päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista. Liitolla on oikeus muuttaa tai olla maksamatta korvausta perustellusta syystä.

Kilometrikorvauksia voidaan maksaa verottomasti sekä kotimaassa että ulkomailla. Muistettava kuitenkin on, että verottomien korvausten enimmäismäärä kalenterivuosittain henkilöä kohti on 2000 euroa tai 20 päivää/ henkilö. Laiva-, juna- tai lentomatkat käsitellään tapauskohtaisesti.

SJML:n hallitus päättää vuosittain ensimmäisessä kokouksessaan yhdistyksen kokouksista aiheutuvien, hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavat matkakorvausten enimmäismäärät.

Kilometrikorvaukset

SJML ry maksaman korvauksen määrä on 0,41 €/km. Kilometrikorvaukseen vaikuttaa muun muassa se, onko kyydissä muita matkustajia.

Perussummaa voidaan korottaa esim.:

  • 1,5 senttiä kilometriltä jokaista mukana kulkevaa aikuista kohden
  • 3,5 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä

Messut sekä liiton edustus

Messut ja muut tilaisuudet tulee lähtökohtaisesti järjestää paikallisten seurojen voimin talkooperiaatteella.

Tapauksissa, joissa paikallista seuraa ei ole tai paikallinen seura ei pysty hankkimaan esittelijöitä useampipäiväisille messuille (esim. Riihimäen Erämessut) maksetaan hallituksen kunkin kerran erikseen tekemän messukohtaisen osallistumispäätöksen ja todellisten kulujen mukaan yhteismajoituksesta enintään 40 euroa/ esittelijä/ yö, mutta kuitenkin maksimissaan yhteensä 700 euroa majoituskuluja/ messut.

Kilometrikorvausta hallituksen etukäteen päättämille messuesittelijöille maksetaan 0,41 €/km mukaan kahden yhdensuuntaisen matkan verran (kotoa messupaikalle ja takaisin).

Liiton eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin lähettämien edustajien kulujen korvaamisen käsittelee liiton hallitus tapauskohtaisesti.

Muut kulut

Muita kuluja korvataan etukäteen haetun hyväksynnän mukaisesti, kuitteja vastaan.

Mikäli kuittia ei jostain kulusta ole saatavilla, tulee korvauksen hakijan eritellä kulu korvauslomakkeelle tai erilliselle liitteelle ja vahvistaa se allekirjoituksellaan.

Myös muiden kulujen maksamisesta päättää liiton hallitus.

Käytettävä lomake

Liiton tehtävien hoitamisen kuluista on aina täytettävä kulukorvauslomake, allekirjoitettava se ja lähetettävä skannattuna liiton hallitukselle osoitteeseen hallitus@jousimetsastys.fi ja/tai paperiversioina liiton rahastonhoitajalle. Liitä mukaan matkaan liittyvät maksukuitit. Matkasta aiheutuneet matkakulut (esimerkiksi lento- ja junaliput) ja majoituskulut (hotellimaksut) SJML voi korvata vain kuittien mukaan.

Matkalasku- ja kulukorvauslomakkeen voi ladata täältä: [pdf] tai [word]. Lomakkeen voi pyytää myös liiton sihteeriltä joko sähköisenä tai paperilomakkeena.

Korvaushakemus tulee lähettää 45 päivän sisällä tapahtumasta.

Hyväksymisprosessi

Hallituksen tekemästä päätöksestä ilmoittaa puheenjohtaja tai hänen varahenkilönsä rahastonhoitajalle. Rahastonhoitaja laittaa päätöksen mukaisen summan maksuun kun hän on saanut hallituksen päätöksen lisäksi allekirjoitetun laskun korvauksen hakijalta.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Antti Saarenmaa, puheenjohtaja (ät) jousimetsastys.fi
Rahastonhoitaja Sarianne Kokkonen, rahastonhoitaja (ät) jousimetsastys.fi

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n kulukorvausohjeen voi ladata pdf-tiedostona täältä.

24.9.2008, SJML Hallitus
täydennetty 11.7.2009 SJML hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
täydennetty 17.9.2010 SJML hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
täydennetty 19.2.2011 SJML hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
täydennetty 2.3.2013 SJML hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
täydennetty 26.6.2014 SJML hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
täydennetty 31.12.2014 SJML hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti
täydennetty 29.4.2017 SJML hallituksen tekemän päätöksen mukaisesti