Julkaistu

SJML:n ylimääräinen yleinen kokous hyväksyi sääntömuutokset

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n ylimääräinen yleinen kokous pidettiin 28.7.2018 Lapinlahdella. Kokous vahvisti yksimielisesti jo toukokuussa pidetyn vuosikokouksen hyväksymät sääntömuutokset. Voimassa olevien sääntöjen mukaan sääntömuutos on käsiteltävä kahdessa kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi.

SJML:n hallitus päätti esittää vuosikokoukselle sääntöjen muuttamista jäsenmaksujen yhdenmukaistamiseksi sekä sääntöjen ajanmukaistamiseksi. Valtakirjalla edustamisen hallitus on katsonut olevan epäselvä, ja yhdistyslain asiantuntijoiden mukaan ei aina voida taata sitä, että valtakirjan antajan henkilökohtainen mielipide toteutuu kokouksessa. Sääntömuutoksia tuli sääntöjen kohtiin 3, 5 ja 10.

Uusien sääntöjen mukaan yhdistyksen kannattajajäsenyys jää pois, ja jatkossa liitolla on vain varsinaisia jäseniä, jäsenyhdistyksiä ja kunniajäseniä. Alle 18-vuotias varsinainen jäsen on samalla juniorijäsen, jolta ei liittymisen yhteydessä peritä liittymismaksua. Aikaisemmin ikäraja oli 15 vuotta. Vuosikokous päätti jo toukokuussa kuluvan vuoden jäsenmaksun olevan kaikille 25 euroa, ja tuon päätöksen mukaisesti jäsenmaksut on laskutettu samansuuruisina kaikilta.

Varsinaisella jäsenellä, jäsenyhdistyksellä ja kunniajäsenellä on edelleenkin yksi ääni yhdistyksen kokouksissa. Valtakirjalla edustaminen jää uusista säännöistä pois. Näin ei jää tulkinnanvaraa siitä, onko itse kunkin jäsenen henkilökohtainen mielipide tullut kuulluksi. Valtakirjaa ei pidä kuitenkaan sekoittaa jäsenyhdistyksen äänen käyttöoikeutta osoittavaan pöytäkirjanotteeseen: yleisessä kokouksessa jäsenyhdistyksen edustajalla on edelleen oltava pöytäkirjanote edustamansa yhdistyksen siitä kokouksesta, jossa hänet on määrätty käyttämään yhdistyksen ääntä SJML:n kokouksissa.

Muuttuneet säännöt päivitetään verkkosivuille PRH:n hyväksynnän jälkeen.