Julkaistu

Jousimetsästys 2020-luvulla – SJML:n vuosikokous hyväksyi tavoiteohjelman

Suomen Jousimetsästäjäin liiton (SJML) ry:n vuosikokous 21.5.2016 on hyväksynyt yksimielisesti Jousimetsästys 2020-luvulla -hankkeena laaditun Jousimetsästys 2020 – tavoiteohjelman. Tavoiteohjelman voit ladata tästä.

Kiitän kaikkia – yli yhdeksääsataa – jousimetsästysyhteisön jäsentä aktiivista osallistumista hankkeeseen eri kyselyissä ja muutoin kommentoiden. Samalla kun uusi hallitus käy ponnekkaasti käsiksi ohjelman käytännön toteuttamiseen, toivon, että keskeiset sidosryhmät voivat osaltaan hyväksyä ohjelman linjauksia oman toimintansa pohjaksi. Näin yhdistetään voimia suomalaisen jousimetsästyksen parhaaksi.

Antti Saarenmaa
SJML:n hallituksen puheenjohtaja