National Deer Association peuraraportti 2022 | Ulkomailta | SJML keskustelufoorumi

Avatar

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
National Deer Association peuraraportti 2022
sp_BlogLink Read the original blog post
No permission to create posts
13.3.2022
08:08
Avatar
Ari Kontiainen
Ylläpitäjä
Forum Posts: 1076
Member Since:
14.2.2006
sp_UserOfflineSmall Offline


Valkohäntäpeura on Pohjois-Amerikan tärkein riistalaji. Sitä metsästetään kaikin sallituin metsästysmuodoin enemmän kuin mitään muuta lajia. Valkohäntäpeuran metsästäjät myös käyttävät enemmän rahaa metsästykseen kuin mikään muu metsästyksen segmentti. Yhdysvalloissa valkohäntäpeurat muodostavat kollektiivisesti puhuen metsästysteollisuuden perustan. NDA:n raportin tietojen mukaan jousimetsästys on erittäin merkittävä osa peuranmetsästystä.
Saalistilastoa 2020–2021


Peurasaaliista saatiin tilastotietoa 44:stä Yhdysvaltojen viidestäkymmenestä osavaltiosta. Vertailun mahdollistamiseksi aiempiin kolmeen metsästyskauteen analysoitiin dataa 37:stä osavaltiosta. Havaittiin joitain hyvin positiivisia trendejä. Ylivuotisia (1–2 v) valkohäntäuroksia kaadettiin vähemmän kuin koskaan aiemmin oli raportoitu ja 3,5-vuotiaiden tai vanhempien sarvipäiden osuus nousi 41 prosenttiin mikä on korkein koskaan tilastoitu osuus.


Lisäksi sarvellisten urosten (1,5 v ja vanhempien) saalismäärä oli ennätyssuuri. Kauden 2020–2021 sarvipäiden osuus oli 6 prosenttia suurempi kuin edellisinä viitenä kautena. Samalla myös sarvettomien (vasat/naaraat) osuus nousi 11 prosenttia vastaavaan aikaan verrattuna.


Neljäkymmentäkaksi osavaltiota raportoi 9,5 miljoonasta peuranmetsästäjästä, joista yli 7,7 miljoonaa käytti tuliaseita, yli 3,5 miljoonaa jousia ja lähes 1,5 miljoonaa suustaladattavia aseita. Moni luonnollisesti metsästi sekä jousilla että ruutiaseilla.


Sarvellisten peurojen saalis


Sarvipäiden kokonaismäärä (37 osavaltiota) oli 3 041 544 mikä ylitti ensimmäisen kerran kolmen miljoonan rajan siitä saakka kuin Deer Report -julkaisuja ryhdyttiin tekemään vuonna 2009.


Seuraavissa taulukoissa listataan sarvellisten ja sarvettomien valkohäntäpeurojen kaatomäärissä top 5 osavaltiot.

Osavaltio Top 5 sarvellisten
valkohäntäpeurojen
määrät
Texas 449 933
Michigan 219 387
Pennsylvania 174 780
Wisconsin 158 236
Missouri 140 855

Osavaltio Top 5 sarvettomien
valkohäntäpeurojen
määrät
Texas 402 515
Pennsylvania 260 400
Michigan 191 252
Wisconsin 181 665
Alabma 159 068


Kokonaissaalistilaston (37 osavaltiota) kaadot asetyypeittäin. Keskiarvoa tarkastellen jousiaseilla saatujen saaliiden osuus on tarkastelujakson aikana pienessä kasvussa, suustaladattavien vastaavasti laskussa. Osavaltioittain esiintyy luonnollisesti vaihteluita.

Asetyyppi Osuus 202-2021
kokonaissaalismäärästä
Kivääri 65 %
Suustaladattava 9 %
Jousi/varsijousi 26 %


Tops 5 osavaltioita kiväärillä ja suustaladattavilla (muzzleloader) tehtyjen peurakaatojen määrissä.

Osavaltio Eniten kivääreillä
tehtyjä peurakaatoja
Wyoming 94 %
Montana 92 %
California 91 %
Idaho 91 %
South Carolina 89 %

Osavaltio Eniten suustaladattavilla
tehtyjä peurakaatoja
Rhode Island 64 %
New Hampshire 25 %
Vermont 24 %
Virginia 23 %
Massachusetts 21 %


Top 5 osavaltiot jousella kaadettujen peurojen osuudessa mitaten.

Osavaltio Jousikaatojen osuus
kokonaissaalismäärästä
(top 5)
New Jersey 64 %
Connecticut 58 %
Massachusetts 50 %
Ohio 48 %
Illinois 46 %


Kaatoprosentteja asetyypeittäin selittää osaltaan metsästystapa ja metsästysalue. Aukeilla ja vuoristoisemmilla seuduilla, esimerkiksi lännessä, ampumaetäisyydet ovat tyypillisesti merkittävästi pitemmät kuin alueilla, joissa jousilla metsästetään pääasiassa puussa passittaen, lyhyiltä etäisyyksiltä ampuen.


Kansallisesti ottaen (37 osavaltiota tässä raportissa) valkohäntäpeuroja saalistettiin suustaladattavilla 9 % kokonaiskaatomäärästä, jousilla/varsijousilla 26 % ja kivääreillä 65 %. Yksittäisenä osavaltiona New Jersey johtaa USA:n jousisaalistilastossa suhteellisen kaatomärän ollessa peräti 64 % koko valkohäntäsaaliista.


Kun mukaan lasketaan kaikki 48 kiinteästi toisiinsa liittyvää osavaltiota (Havaiji ja Alaska erillään), voidaan peuranmetsästäjien määräksi kaudella 2020–2021 todeta 9 553 128 henkilöä. Näistä 3 559 998 (36 %) oli jousta/varsijousta käyttäviä metsästäjiä.


Teksti ja kuvat: Juha Kylmä

Forum Timezone: Europe/Helsinki

Most Users Ever Online: 540

Currently Online:
6 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

heka: 1024

Arzaan: 933

Kiul: 854

Arto_Y: 741

Pikkuhannu: 621

timo levä: 580

Piedro: 573

Mika_R: 528

Antti Saarenmaa: 463

jonex: 379

Member Stats:

Guest Posters: 0

Members: 3308

Moderators: 0

Admins: 2

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 37

Topics: 4540

Posts: 27094

Newest Members:

KoMake, rv811, mooses, 2repx, Matikainen, Mari, Juha-Pekka N., Scrambler69, Einari Pänkäälä, Koikkalainen

Administrators: ylläpitäjä: 236, Ari Kontiainen: 1076