Julkaistu

Kuinka korkealle puupassi pitää ripustaa?

Puupassi, treestand, “ständi”, on rakennelma jolla metsästäjä saa itsensä asemoitua korkealle, pois eläimen näkökentästä niin, että myös hajut ja tuoksut toivon mukaan leijailevat ampumaetäisyydellä olevan riistaeläimen yli. “Kuinka korkealle puupassi pitää ripustaa?” on yleisin asiaan liittyvä kysymys, ja yksinkertaisen vastauksen antaminen siihen on aina yhtä haastavaa ilman saivartelua – “Tarpeeksi korkealle.”

 
Puupassin onnistunut sijoittelu on haastava laji. Oikean sijainnin löytäminen ja puupassin asentaminen sopivaan aikaan riistaeläimiä häiritsemättä vaatii tarkkailua ja perehtymistä. Alkukauden passituksia mietittäessä pääasiallinen suunnittelu- ja asennustyö tehdään jo kesällä, jotta kulkureitit eivät vaihtuisi ja riistaeläimet eivät heti alkuun oppisi varomaan metsästäjää.

Ruokintojen lähettyville sijoitettavien puupassien ripustamisessa taasen vaaditaan erityistä tarkkaavaisuutta sopivan puun löytämisessä ja erityisesti asennuskorkeuden suhteen, sillä varsinkin useammin ja tiiviisti samalta ruokinnalta metsästettäessä ne oppivat pian tarkkailemaan vaaran suuntaa ja kiertämään ruokintaa, jolloin huonoon sijaintiin tai liian alas ja ilman sopivaa taustaa sijoitettu puupassi osoittautuu nopeasti erittäin haastavaksi.

Kokeilemisella, onnistumisella ja epäonnistumisella oppii tehokkaasti, mutta pienellä etukäteisopastuksella vielä tehokkaammin. Tämän artikkelin tavoite on antaa eväitä puupassin oikean ripustuskorkeuden arviointiin ja puupassin kanssa operoivalle toimivan tarkistuslistan syksyn passipaikkoja suunnitellessa ja asennellessa.

Tausta

Puupassin tarkoitus on pitää metsästäjä pois eläinten näköaistin ulottuvilta. Tässä onnistuakseen on metsästäjän oltava tarpeeksi korkealla riistaeläimeen nähden jotta säällisellä etäisyydellä metsästäjä on eläimen näkökentän äärilaidalla, sekä sijoiteltuna niin, että metsästäjän siluetti peittyy taustalla olevaan tumman lehvästöön tai oksistoon.

Mikäli puusto ja puupassityyppisi sen mahdollistaa, ihannetilanteessa pääset nousemaan pitkälle puun oksiston joukkoon ja saat ympärillesi ja taustallesi runsaan, hyvän näkösuojan itsellesi ja taustan siluetillesi. Kuuseen puupassia ripustaessasi taustaa on usein jo matalalta lähtien – mänty, haapa ja esimerkiksi koivu vaativat joskus todella korkealle kipuamista!

Ympäröivän maaston korkeus

Jos ympärillä oleva lähimaasto* ja eläinten kulkureitit sijaitsevat korkealla aiotun standipuusi maastoon nähden, asemoi puupassisi niiden mukaan, älä sen mukaan kuinka korkealla standisi on maasta puun kasvukohdassa. Hyvä tekniikka on siirtyä itse oletettuun eläinten kulkupaikkaan ja tarkkailla ympäristöä vaakatasossa.

Jos standi osuu silmiin helposti, se osuu varmasti riistaeläimilläkin, viimeistään liikkeen myötä. Vaikka olisit maasta laskettuna 6 metrin korkeudella, 50 metriä sivumpana maanpinta voi olla ylempänä ja korkeuseroa standiisi nähden ei välttämättä ole paljoakaan.

Aiottu ampumasuunta

Otettuasi huomioon ympäröivän maaston, pohdi tarkkaan mahdolliset ampumasuunnat ja kohdat joihin oletat eläimen tulevan parhaiten hollille. Pidä huoli että puupassi on tarpeeksi korkealla niihin nähden, ja pystyt virittämään jousen niin että olet riistaeläimen näkökentän äärilaidassa tai sen ulkopuolella.

Ilmavirrat

Metsästätkö paikalla aamulla vai illalla? Aamulla ja päivällä ilmavirrat nousevat usein ylös auringon lämmittäessä maastoa ja lämpimien maastokohtien luoden nousevia ilmavirtauksia. Talkkipulloa apuna käyttäen huomaat talkkipilven nousevan yläviistoon lämpiminä päivinä – hajusi tekee samoin. Sen sijaan – ilman viilentyessä ilmamassa laskee alas lämpötilan laskiessa ja vie puupassissa istuvan metsästäjän hajut mukanaan.

Tätä ilmiötä et voi estää, voit ainoastaan huomioida sen toiminnassasi mahdollisesti eteen tulevan ampumatilanteen kohdalla. Riistalaukauksen olisi hyvä lähteä ennen kuin tavoittelemasi riistaeläin on nuuhkimassa puusta laskeutuvaa aromia.

Ampumakulma

Huomioituasi maaston korkeuserot, eläinten kulkureitit, aiotut ampumasektorit ja ilmavirrat, on sinun vielä katsottava uudelleen ja kriittisesti todennäköisintä ampumasuuntaasi. Jos puupassi hilataan todella korkealle, kuinka jyrkäksi ampumakulmasi muodostuu? Tuplakeuhkolaukaus saattaa riistaeläimen tehokkaimmin saaliiksi, mutta vaatii nuolen kulkemisen kummankin keuhkon läpi. Jyrkempään yläkulmaan siirryttäessä tuplakeuhkolaukauksen osuma-alue pienenee kuin pyy maailmanlopun edellä. Mikä on vaadittava osumapiste ja kuinka paljon sinulla on varaa ampua yli tai ali osuaksesi vielä kumpaankin keuhkoon? Kuinka jyrkkään kulmaan olet onnistuneesti harjoitellut aikaisemmin? Lopullisessa asennuskorkeudessa on usein tehtävä kompromisseja.

Puupassi on tehokas apuväline metsästäjän pitämiseen riistaeläimen aistien ulottumattomissa, mutta vaatii ympäröivien olosuhteiden ymmärtämistä ja huomioimista sen onnistunutta käyttöä ajatellen. Artikkelissa esitetyn lyhyen listan avulla saat toivottavasti selkeän ymmärryksen sen sopivaa ripustuskorkeutta ja käyttöä ajatellen ja parannat mahdollisuuksia tulevan kauden aikana.
Kireitä jänteitä ja tarkkoja laukauksia!

Teksti ja kuvat: Antti Saarenmaa

*) Lähimaastona kannattaa mieltää jokainen maastonkohta, joka on sen alueen sisällä, jolla riistaeläimet väistävät ihmistä näköhavainnon myötä.