Puheenjohtaja- ja hallituksen jäsenehdokkaat | Yleistä | SJML keskustelufoorumi

Avatar

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
Puheenjohtaja- ja hallituksen jäsenehdokkaat
No permission to create posts
5.4.2016
02:20
Avatar
Antti Saarenmaa
Vakituinen keskustelija
Members

SJML hallitus
Forum Posts: 459
Member Since:
12.1.2010
sp_UserOfflineSmall Offline

Suomen Jousimetsästäjäin Liiton puheenjohtaja Arto Sillanpää luopui tehtävistään kuluvana keväänä, ja yhtenä tulevan vuosikokouksen aiheista onkin sekä liiton uuden puheenjohtajan että erovuorossa olevien tilalle uusien hallituksen jäsenten valitseminen. Suhteellisesti suuri osa liiton hallituksessa toimivista henkilöistä siis vaihtuu.

Asetun ehdolle vuosikokoukseen liiton seuraavaksi puheenjohtajaksi.
Olen toiminut liiton kilpailuvastaavana parin vuoden ajan, ja sitä aikaisempi taustani on ollut toimia puuhamiehenä, sihteerinä ja rahastonhoitajana seurassani Robin Hood Ry:n jousimetsästystiimissä. Olen työskennellyt viimeisen 10 vuotta rahoitusalalla – mutta kuten varmasti moni muukin, olen nuorena nykyistä uraani edeltäen käynyt läpi moninaisen kirjon erilaisia työtehtäviä. Mitä metsästyskokemukseeni ja taustaani tulee en edusta monellakaan mittarilla joukon kokeneinta päätä, mutta olen ollut uuttera lajin harrastaja vuodesta 2010, jota aikaisemmin mukanani on kulkenut ruutiaseita. Metsästysharrastukseni ei erottele aselajeja toisistaan vaan käteen osuu tilanteeseen, ympäristöön ja omiin tuntemuksiin parhaiten sopiva väline.

Haluan korostaa jousen olevan metsästysväline muiden joukossa. Tätä ajatusta peilaten syntyy myös palo tehdä töitä jousiaseeseen kohdistuvan julkisen mielikuvan positiiviseksi muokkaamiseksi sekä metsästämättömän että metsästävän harrastajakentän silmissä.

Liiton tehtäväkenttä on ollut käytännössä moninainen, ja teesini puheenjohtajaehdokkaana ovatkin seuraavat kukin äärimmäisen tärkeinä hyvien asioiden saavuttamiseksi:

-Toiminnan pitkän tähtäimen suunnittelu, olennaisiin toimiin ja tehtäviin fokusointi + liiton toimintaan liittyviin käytännön asioihin paneutuminen ja toimintatapojen järkeistäminen
-Jäsenseurojen kanssa luontevaan ja sujuvaan yhteistyöhön panostaminen -> tukea käytännön toimintaan
-Viestinnän ja kaiken muunkin ulostulon yhtenäistäminen
-Rakentavan yhteistyön ja neuvottelukulttuurin edistäminen sekä liiton sisällä, että muidenkin tahojen kanssa

Hirveä pienempien hirvieläinten jousimetsästys (kuten toivon mukaan myös villisian) häämöttää lähellä huolimatta lykkääntyneestä käsittelystä. Kysymyksiä on esitetty sen suhteen, mitä annettavaa SJML:llä on lajille tämän hyvin pitkään työn alla olleen tavoitteen toteuduttua tämän kohdalla viittaan edelleen yllä mainitsemiini mielikuviin jousiasetta kohtaan. Koen, että työsarkaa riittää ennen kuin jousiase loksahtaa ansaitsemaansa koloon muiden metsästysvälineiden kanssa. Tie tähän tavoitteeseen ja onnistunut lopputulos tuo jousella metsästävälle harrastajakunnalle kasvavan riistaeläinvalikoiman lisäksi paljon muutakin. On ensiarvoisen tärkeää että liitto pohtii ja suunnittelee toimintaansa perusteellisesti pitkällä tähtäimellä nyt, kun lainsäädäntö toivon mukaan jousimetsästyksen kohdalla muuttuu meille suotuisammaksi. Kasvavan mielenkiinnon mukanaan tuomaan kysyntään mm. koulutuksien ja muun toiminnan ja informoinnin kohdalla on kyettävä vastaamaan suunnitellusti ja organisoidusti.

Toivon pääseväni edistämään ym. tavoitteita hyvässä yhteistyössä, rakentavasti ja ideoiden, muun hallituksen kanssa. Jatkan mielelläni toistaiseksi myös kilpailuvastaavana.

Antti Saarenmaa

5.4.2016
02:51
Avatar
heka
Lapua
Erittäin aktiivinen keskustelija
Members
Forum Posts: 1024
Member Since:
6.10.2006
sp_UserOfflineSmall Offline
24620sp_Permalink sp_Print

Täältä täys tuki !

5.4.2016
03:29
Avatar
Varjaagi
Erittäin aktiivinen keskustelija
Forum Posts: 1150
Member Since:
19.12.2010
sp_UserOfflineSmall Offline
24621sp_Permalink sp_Print

8) hieno homma!!!!

5.4.2016
04:12
Avatar
Olavi Pennanen
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 361
Member Since:
11.7.2007
sp_UserOfflineSmall Offline
24622sp_Permalink sp_Print

Hienoa Antti! Hyvältä kuulostaa.

Olavi

5.4.2016
05:16
Avatar
ejuhakor
Salo
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 98
Member Since:
6.3.2009
sp_UserOfflineSmall Offline
24623sp_Permalink sp_Print

Hieno alustus ja täältä tuki myös Antille.

Ilmoitan myös itse halukkuuteni hallituspaikkaan.

Haluan olla myös tukemassa Liittoa vahvemmaksi, yhtenäiseksi ja aktiiviseen suuntaan.
Pitkällinen Koulutusvastaavan homma kiinnostaa silti edelleen ja haluan olla mukana luomassa elämyksiä, iloa ja näkyvyyttä Liitolle.

Yhtenäinen, rakentava asenne ja Liiton jäsenien edut ovat asioita joihin haluan olla vaikuttamassa.
Tehdään Liitosta yhdessä vahvempi ja haetaan uutta energiaa toimintaan.

Juha Korhonen, Koulutusvastaava

6.4.2016
05:47
Avatar
Kiul
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 854
Member Since:
31.1.2006
sp_UserOfflineSmall Offline
24624sp_Permalink sp_Print

Hienoa, että löytyy uusia halukkaita voimia liiton johtoon. Minusta molemmissa liitoissa on ollut jo useamman vuoden tarvetta 'sukupolvenvaihdokselle' niin hallituksessa kuin toimihenkilöpuolellakin. Toteutuessaan tämä sukupolvenvaihdos saattaisi avata mahdollisuuksia jousimetsästyskentän yhdistymiseen jatkossa.

Pari kyssäriä.

Saarenmaalle- Teeseissä korostetaan seurojen kanssa toimimista. Mietn huomioidaan liiton henkilöjäsenet, joita on huomattava osa jäsenistöstä?

Korhoselle – Liiton koulutus on painottunut IBEP koulutukseen. Kuitenkin vain pieni osa jäsenistöstä kyselyn mukaan on 'suuntautunut' ulkomaan metsästykseen. Kotimaisessa koulutuksessa SML näyttää ottavan yhä vahvempaa roolia – yhteistyössä toki, mutta kuitenkin niin, että 'järjestäjän vastuu' on siirtymässä (ehkä) pois SJML:ltä. Miten koulutusta on jatkossa tarkoitus painottaa ja kehittää SJML:n puitteissa?

6.4.2016
06:49
Avatar
Antti Saarenmaa
Vakituinen keskustelija
Members

SJML hallitus
Forum Posts: 459
Member Since:
12.1.2010
sp_UserOfflineSmall Offline
24625sp_Permalink sp_Print

Saarenmaalle- Teeseissä korostetaan seurojen kanssa toimimista. Mietn huomioidaan liiton henkilöjäsenet, joita on huomattava osa jäsenistöstä?

Liiton "vahvuus" ja toimintakyky, sekä rahallisesta näkökulmasta että vaikuttamisaspektista ovat pitkälti kiinni mm. yksinkertaisesti siitä mikä liiton jäsenmäärä on. Tätä peilaten on pakko pohtia syitä miksi ihmiset liittyvät SJML:ään tai jättävät liittymättä, eli jäsenetuja ja liiton muuta antia henkilöjäsenille – ylipäätään liiton tarkoitusta. Eli kysymyksesi siitä miten henkilöjäsenet huomioidaan on monelta kantilta katsottuna akuutti.

Yhtenä liiton oman toiminnan tavoitteena ja onnistumisen mittarina pitää olla jäsenmäärän kasvu vähintään samassa suhteessa kuin jousimetsästäjien määrä suhteessa muihin metsästäjiin (mieluusti reilusti nopeammin). Mikäli ym. tavoite ei toteudu, kertoo se valitettavasti liiton rapisevasta viehätysvoimasta ja ehkä jopa epäsuorasti siitä että liitto ei täysin suoriudu asioissa joihin se on tarkoitettu. Toiminta ja "tarjooma" tarvitsevat nyt siis itsekriittistä tarkastelua ja avarakatseista ideointia.

Yksittäisiä toimia asian suhteen voi toki listata tyyliin "lisää metsästysmahdollisuuksia, laadukkaita koulutuksia, kaupallisia jäsenetuja (lehtialet, jäsenhinnat jousikaupoissa jne)", mutta mielestäni kyse on, kuten yllä kuvasin, melko kokonaisvaltaisesta pohdinnasta ja tuolla raapaistaisiin vain pintaa koko savotasta johon nyt pitäisi ryhtyä.

6.4.2016
07:14
Avatar
Kiul
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 854
Member Since:
31.1.2006
sp_UserOfflineSmall Offline
24626sp_Permalink sp_Print

Kiitos vastauksesta. Kysymykseni kumpusi aika pitkälle tehdystä 2020 ohjelmaluonnoksesta, joka oli hyvin seurapainotteinen ja jättää henkilöjäsenet jotaikuinkin täysin paitsioon. Itse kuitenkin näen, että jos joku niin juuri seuratoiminta voi tällä hetkellä hyvin. Seuroihin tulee – ainakin meillä- hyvin porukkaa ja aktiviteettejä seuratasolla on ihan mukavasti. Ilmiönä näyttääkin olevan enemmän, että seuratoiminta vetää, mutta liittoon ei tunneta mielenkiintoa. Ohjelmaluonnos – ja tuo seuratoimintaan liittyvä teesisi – siis keskittyy sellaiseen toimintaan, joka -suhteellisesti ottaen – on jo nyt aika hyvin kuosissaan.

Seuratoiminta- vs. henkilöjäsenkysymykseen on tietysti olemassa monenlaisia ratkaisuja, mutta ne lienevät ihan oman keskutelunsa aihe. Nyt halusin vain tietää tarkemmin konkreettisista ajatuksistasi henkilöjäsenyyteen liittyen.

6.4.2016
07:26
Avatar
Antti Saarenmaa
Vakituinen keskustelija
Members

SJML hallitus
Forum Posts: 459
Member Since:
12.1.2010
sp_UserOfflineSmall Offline
24627sp_Permalink sp_Print

Kiitos vastauksesta. Kysymykseni kumpusi aika pitkälle tehdystä 2020 ohjelmaluonnoksesta, joka oli hyvin seurapainotteinen ja jättää henkilöjäsenet jotaikuinkin täysin paitsioon. Itse kuitenkin näen, että jos joku niin juuri seuratoiminta voi tällä hetkellä hyvin. Seuroihin tulee – ainakin meillä- hyvin porukkaa ja aktiviteettejä seuratasolla on ihan mukavasti. Ilmiönä näyttääkin olevan enemmän, että seuratoiminta vetää, mutta liittoon ei tunneta mielenkiintoa. Ohjelmaluonnos – ja tuo seuratoimintaan liittyvä teesisi – siis keskittyy sellaiseen toimintaan, joka -suhteellisesti ottaen – on jo nyt aika hyvin kuosissaan.

Seuratoiminta- vs. henkilöjäsenkysymykseen on tietysti olemassa monenlaisia ratkaisuja, mutta ne lienevät ihan oman keskutelunsa aihe. Nyt halusin vain tietää tarkemmin konkreettisista ajatuksistasi henkilöjäsenyyteen liittyen.

Koen asian samoilla tavoin – ja onhan seuroilla helpommin esitettävissä käytännön jäsenetuja (ampumapaikat, yhteisö lähellä, mahd. metsästysmahdollisuudet jne) joten vetovoima on ymmärrettävää.

Omaa teesiäni vielä tarkentaakseni: moni asia jota jousimetsästystoiminnan eteen voidaan tehdä ja tehdään, tapahtuu "kentällä" ja paikallisten toimijoiden eli jäsenseurojen (ja usein toki myös yksittäisten ihmisten) toimesta. Tätä toimintaa liitto tukee jo jollain tavoin, mutta tukea voisi olla enemmän ja helpommin saatavilla – ja tämä oli tuon teesini perusajatus.

6.4.2016
11:16
Avatar
ejuhakor
Salo
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 98
Member Since:
6.3.2009
sp_UserOfflineSmall Offline
24629sp_Permalink sp_Print

näkisin että koulutusta suunnitellaan jatkossa hieman nykyisen suunnan mukaan mutta laajemalla fokuksella:

– lisätään mahdollisuuksien mukaan nuorten ja naisten koulutusta ( Viime vuoden Elkin alkeet oli hieno tapahtuma)
– Lisätään paikalliseurojen tarjontaa esim. päivän kestäviin koulutuksiin alkeista joissa esitellään kalustoa, pääsee ampumaan jne.
-Pitkään puhuttua Tutor koulutusta pyritään saamaan aikaiseksi koko Tutor-verkoston saamiseksi luotettavalle sekä osaavalle tasolle
-Liitto järjestää jatkossakin IBEP koulutukset ja pyrkii aloittamaan kotimaisen Peuraa jousella- koulutukset koko Suomen alueella. Tämä voisi olla Suomalainen versio IBEP koulutuksesta
-Yhteistyö SML kanssa syvenee ja SJML ottaa siinä vahvemman roolin kun puhe on jousella tapahtuvasta metsästyksestä

Nämä ovat muutamia kohtia joihin on tarkoitus syventyä jatkossa.

-Juha, Koulutusvastaava-

6.4.2016
12:02
Avatar
Kiul
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 854
Member Since:
31.1.2006
sp_UserOfflineSmall Offline
24630sp_Permalink sp_Print

Kiitos vastauksesta. Heti kärkeen täytyy todeta, että minusta nuorisotyö on hyvinkin tärkeää, mutta muuten suhtaudun segrekaatiota tukevaan toimintaan hyvinkin nihkeästi niin metsästyksessä kuin muussakin toiminnassa. Näen myös, että liiton tasolla slogan 'lisätään paikallisseurojen tarjontaa' on ns. 'onttoa puhetta', paikallisseurat tekevät tähän liittyen ratkaisut itsenäisesti paikallisista lähtökohdista ja liiton rooli lienee tässä nimellinen.

Erilaiset teemakoulutukset ovat varmasti paikallaan kunhan ne tehdään omista lähtökohdista lähtien ja tuollainen Peuraa jousella kuulostaa hyvältä. Tuo Tutor-verkoston huomioiminen on ollut puheissa vuosikausia ilman mitään konkretiaa ja mm. 2015 toimintasuunnitelmassa oli 'pyrkimyksenä' järjestää tutorkoulutus. Näin ei (ilmeisesti) tapahtunut ja onkin syytä kysyä, mikä tekisi tästä vuodesta erilaisen? Entisenä Tutorina pidän asiaa hyvinkin tärkeänä, mutta täytyy samalla todeta, että harvoin on ollut sellaista virkaa tai luottamustointa, jossa 'työantaja' on osoittanut niin vähäistä kiinnostusta tekijään ja tekemiseen kuin tuossa hommassa. Toivon totisesti, että homma muuttuu. Paikallistasolla tietysti seuroissa hommat on saatu toimimaan, mutta paljon on alueita (ja henkilöitä) joita seuratoiminta ei kata.

Jälleen jään kaipaamaan ajatuksia henkilöjäsenten huomioimisesta.

6.4.2016
02:20
Avatar
timo levä
Kärsämäki
Vakituinen keskustelija
Members

SJML hallitus
Forum Posts: 580
Member Since:
13.1.2008
sp_UserOfflineSmall Offline
24631sp_Permalink sp_Print

Heitähän Kiul ideoita kehiin?

6.4.2016
04:49
Avatar
Kiul
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 854
Member Since:
31.1.2006
sp_UserOfflineSmall Offline
24632sp_Permalink sp_Print

Heitähän Kiul ideoita kehiin?

Tämä ei valitettavasti nyt oikein auennut.
Kun kaverit ovat näin julkisesti ilmoittautuneet halukkaiksi liiton johtotehtäviin ja esittäneet omia teesejään, niin lienee luonnollista, että näitä teesejä voi myös julkisesti hieman haastaa? Ei kai tässä ketjussa nyt ole tarkoitus itse kunkin ruveta vapaasti ideoimaan. Varsinkin kun menossa on kysely, jossa erikseen käsitellään 2020 kehitysohjelmaa, joka lienee se luonnollinen paikka ideoida ja tuoda kehitysehdotuksia esille.

Minusta ainakin Saarenmaa on varsin hyvin tuonut ajatuksiaan esille ja tarkentanut teesiensä ajatusmaailmaa ja sitä kautta on helpompi arvioida, miten hän sopisi uudeksi pj:ksi.

7.4.2016
02:52
Avatar
timo levä
Kärsämäki
Vakituinen keskustelija
Members

SJML hallitus
Forum Posts: 580
Member Since:
13.1.2008
sp_UserOfflineSmall Offline
24634sp_Permalink sp_Print

"Jälleen jään kaipaamaan ajatuksia henkilöjäsenten huomioimisesta" Tässä on järjestötoiminnan iso ongelma. Kentällä odotetaan mutta ei anneta ulos mitä odotetaan.
Itselläni ei ainakaan ole vastauksia ja ideoita kaikkeen. Tuskin Antillakaan. Koppaan idean sieltä. Toisen täältä ja loput tulee tyhjästä kopasta jos on tullakseen

7.4.2016
06:28
Avatar
Mika_R
Ylä-Savo
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 528
Member Since:
21.11.2008
sp_UserOfflineSmall Offline
24635sp_Permalink sp_Print

Ovatko erovuoroiset hallituksen jäsenet jatkamassa hallituksessa ja jos ovat niin toivoisin, että jatkokaudelle ehdolle asettuvat jäsenet kertoisivat itsestään ja positiivisista asioista, joita ovat omalla kuluneella hallituskaudellaan saaneet aikaan.
Suurimmalle osalle jäsenistöstä nykyisetkin liiton tähdet ovat pelkkiä nimiä ja kuvia ja ehkäpä kuultuja huhuja.
Antille kiitos hienosta esittäytymisestä!

7.4.2016
06:33
Avatar
Mika_R
Ylä-Savo
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 528
Member Since:
21.11.2008
sp_UserOfflineSmall Offline
24636sp_Permalink sp_Print

-Liitto järjestää jatkossakin IBEP koulutukset ja pyrkii aloittamaan kotimaisen Peuraa jousella- koulutukset koko Suomen alueella. Tämä voisi olla Suomalainen versio IBEP koulutuksesta

-Juha, Koulutusvastaava-

Eikös jäsenseurat järjestä/pyydä ibeppiä ja liitto järjestää kouluttajat. Muu järjestely vastuu järjestävälle seuralle?

7.4.2016
07:42
Avatar
Kiul
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 854
Member Since:
31.1.2006
sp_UserOfflineSmall Offline
24637sp_Permalink sp_Print

"Jälleen jään kaipaamaan ajatuksia henkilöjäsenten huomioimisesta" Tässä on järjestötoiminnan iso ongelma. Kentällä odotetaan mutta ei anneta ulos mitä odotetaan.
Itselläni ei ainakaan ole vastauksia ja ideoita kaikkeen. Tuskin Antillakaan. Koppaan idean sieltä. Toisen täältä ja loput tulee tyhjästä kopasta jos on tullakseen

Nyt kun puhutaan ehdokkaista liiton johtoon, niin luonnollisesti kiinnostaa, minkälaisia ajatuksia näillä ehdokkailla on. Meidän muiden ideoiden kerääminen tässä yhteydessä ei liene tarkoituksenmukaista, siihen löytyy kyllä ihan omat keinonsa, kuten vaikkapa tuo nyt meneillään oleva 2020 kysely.

Rutonen heitti hyvän kysymyksen erovuoroisten jäsenten ehdolle asettumisesta ja saavutuksista.

7.4.2016
08:12
Avatar
Varjaagi
Erittäin aktiivinen keskustelija
Forum Posts: 1150
Member Since:
19.12.2010
sp_UserOfflineSmall Offline
24639sp_Permalink sp_Print

Minä olen erovuorossa enkä asetu ehdolle uudelle kaudelle.

Uudella hallituksella on mielestäni suurimpana haasteena jäsenseurojen/henkilöjäsenten/taloudellisten resurssien/johtamiskulttuurin kehän saaminen yhtenäiseksi. JM2020 antaa tähän eväitä mikäli sitä käytetään ammattitaitoisesti työvälineenä ja koko hallitus on siihen sitoutunut. Minusta Antti on tuon työn johtamiseen paras mahdollinen valinta!

ps. toivoisin muiltakin erovuoroisilta mahdollisimman pikaisia selkeitä ja rehellisiä ilmoituksia haluaako jatkaa hallituksessa vai ei.

7.4.2016
08:20
Avatar
Pekko
Mikkeli
Vakituinen keskustelija
Members
Forum Posts: 378
Member Since:
10.8.2009
sp_UserOfflineSmall Offline
24640sp_Permalink sp_Print

Hei
Olen myös lähdössä ehdolle liiton hallitukseen.
Minulla on takana noin 8 vuotta aktiivista jousimetsästysharrastusta. Olen toiminut mm. Mikkelin Jousiampujien puheenjohtajana sekä liiton tutorina. Olen vuosien mittaan tehnyt paljon yhteistyötä monen tämän lajin aktiivisen toimijan kanssa. Koen että minulla on vähintäänkin hyvä tietämys jousimetsästyksen tilasta Suomessa. Tätä arvokasta tietoa pyrin soveltamaan jos tulen valituksi.
Yksittäisenkin jäsenen arvo on liitolle elintärkeä sillä ilman jäseniä toiminta on mahdotonta.
Tunnustan itsekkin miettineeni liiton arvoa omassa harrastuksessani. Toistaiseksi lajin kehittäminen on ollut minulle ensisijaisen tärkeää ja olen uskonut liiton kykyyn kehittää lajia. Mahdollisen hallituspaikan myötä pääsen antamaan oman panokseni tähän vaativaan kehitystyöhön. En pelkää lähteä tekemään uudistuksia tilanteen niin vaatiessa. Tärkeintä on että saisimme jatkossa voimavarat kohdennettua niihin asioihin jotka palvelevat parhaiten Suomalaista jousimetsästäjää.
Tulukeeha joukolla savvoo iänestämmää meille hyvä hallitus.
Pekko Heimola

7.4.2016
10:25
Avatar
Varjaagi
Erittäin aktiivinen keskustelija
Forum Posts: 1150
Member Since:
19.12.2010
sp_UserOfflineSmall Offline
24641sp_Permalink sp_Print

;D

No permission to create posts
Forum Timezone: Europe/Helsinki

Most Users Ever Online: 254

Currently Online:
18 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Top Posters:

heka: 1024

Arzaan: 933

Kiul: 854

Arto_Y: 741

Pikkuhannu: 621

timo levä: 580

Piedro: 573

Mika_R: 528

Antti Saarenmaa: 459

jonex: 379

Member Stats:

Guest Posters: 0

Members: 3247

Moderators: 0

Admins: 2

Forum Stats:

Groups: 6

Forums: 37

Topics: 4487

Posts: 27027

Newest Members:

Jari Laari, jmh121, TanjaSund, Jylha, Deerhunter63, Arlan, MPfinland, loicsans, Ventoviisas, Jarmas

Administrators: ylläpitäjä: 236, Ari: 1036